Chwilówka na raty – sposób na przedłużenia okresu spłaty pożyczki

         Chwilówki, jak już sama nazwa wskazuje, są pożyczkami, które spłacane są w krótkim czasie i zaciągane są na niewielkie kwoty. Stanowią szybki zastrzyk gotówki, mogą pomóc w tarapatach. W przypadku chwilówek trzeba jednak wciąż pod uwagę wszystkie koszty pożyczki.  Dawniej specjalne opłaty były naliczane za przedłużenie terminu spłaty. Jednak z wejściem w życie nowych przepisów regulujących udzielanie pożyczek, termin spłaty może być przekładany tylko do pewnego czasu. A co potem?

        Odpowiedzią firm pożyczkowych na zaistniałą sytuację jest wprowadzenie tzw. chwilówek na raty. Istotą tego produktu finansowego jest rozłożenia kwoty koniecznej do spłaty właśnie na raty, których terminy są jasno określone. Chwilówkę na raty można spłacać nawet kilka lat – co nie jest do pomyślenia w przypadku „zwykłych chwilówek”. Tradycyjne chwilówki są spłacane zazwyczaj w 2 tygodnie – 2 miesiące. W związku z tak szybkim terminem spłaty, ściśle określone są maksymalne pożyczane kwoty. Chwilówki na raty nie tylko pozwalają na ustalenie znacznie dłuższego okresu spłaty, ale także na pożyczenie większej sumy pieniędzy.

        Większość firm udzielających chwilówek wymaga, aby spełnić następujące warunki: być osobą pełnoletnią przed 80 rokiem życia, mieć stały adres zamieszkania, być obywatelem Polski, wykazać dochód miesięczny wysokości minimum 700 zł netto, legitymować się aktualnym dowodem osobistym, posiadać osobiste konto bankowe. Może się zdarzyć, że firma pożyczkowa będzie wymagała spełnienie jeszcze innych kryteriów i poprosi o przedłożenie dodatkowych dokumentów. Co istotne, firmy pożyczkowe oferują różne warunki chwilówek na raty – zasadne jest więc ich porównanie i wybranie najkorzystniejszej.

        Chwilówka n raty to sposób na szybkie pożyczenie dużej sumy pieniędzy z rozłożeniem spłaty w czasie. Co jednak bardzo istotne, oprocentowanie chwilówek jest dużo mniej korzystne niż kredytów. Za pożyczkami tego typu przemawia jednak to, że brak tutaj zbędnych formalności. Ponadto łatwiej jest otrzymać chwilówkę na raty niż kredyt – banki stawiają szereg warunków, które spełnić musi potencjalny kredytobiorca. Chwilówka na raty charakteryzuje się tym, że czym dłuższy okres spłaty, tym większe oprocentowanie – a więc rosną koszty całkowite pożyczki. Warto uwzględnić to podczas decydowania o wysokości czy ilości rat. Warto sprawdzić, czy koszty pożyczki są zgodne z wymogami, jakie postawiono w tzw. ustawie antylichwiarskiej. Zawarte w tym dokumencie warunki odnoszą się także do chwilówek na raty.

        Oczywiście każdą zaciągniętą pożyczkę trzeba spłacać w terminie. Niespłacanie chwilówki na raty grozi koniecznością zapłacenia wysokich kar, wpisu do rejestru dłużników czy wszczęciem procedur windykacyjnych. W przypadku tego produktu finansowego warto sprawdzić w umowie, czy istnieje możliwość wcześniejszego spłacenia zobowiązania. Zawsze warto korzystać z takiej możliwości.

Przez zaciągnięciem chwilówki na raty zaleca się zweryfikowanie firmy udzielającej pożyczki.