Jakie są koszty chwilówki?

         Chwilówki pozwalają szybko zdobyć potrzebne pieniądze. Sama procedura udzielania tego typu pożyczek jest prosta i szybka – nie trzeba spełniać wielu wymagań, pomoc finansowa jest udzielana niemal każdemu (również osobom bezrobotnym czy o niskich dochodach). Jednak przed zaciągnięciem chwilówki warto zapoznać się z rzeczywistymi kosztami, jakie będziemy musieli ponieść.

  1. Oprocentowanie – czyli odsetkowe koszty pożyczki, zgodnie z nową ustawą mogą wynosić maksymalnie 4-krotność obowiązującej stopy lombardowej.
  2. Koszty dodatkowe, których wysokość może wynosić do 25% wysokości chwilówki.
  3. Ewentualne opłaty dodatkowe w związku z niespłacaniem chwilówki w terminie.

Ad. 1. Trzeba pamiętać, że chwilówki są widocznie wyżej oprocentowane niż kredyty czy pożyczki udzielane przez banki. Co więcej, czym dłuższy okres spłaty, tym zazwyczaj większe oprocentowanie Pod pojęciem zaś stopy lombardowej trzeba rozumieć cenę, po której bank centralny udziela pożyczek bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych. Wysokość stopy lombardowej jest określana przez Radę Polityki Pieniężnej.

Ad. 2. Chwilówka może być obarczona wieloma kosztami dodatkowymi. Najniższa to opłata weryfikacja – zazwyczaj wynosi 1 grosz. Firma pożyczkowa może również naliczyć prowizję za udzielenie chwilówki, opłatę za przygotowanie wniosku o pożyczkę, monity SMS o konieczności spłaty pożyczki, przedłużenie terminu spłaty. Zanim podpiszesz umowę, dokładnie przeczytaj jej warunki i ustal wszelkie możliwe koszty pozaodsetkowe.

Ad. 3. Trzeba pamiętać, że tzw. ustawa antylichwiarska reguluje wysokość kar naliczanych za nieterminowe spłacanie pożyczek, ale nie zmienia to faktu, że zazwyczaj firmy pożyczkowe udzielają bardzo wysokich kar za niespłacanie zobowiązań. Dodatkowo trzeba liczyć się z koniecznością opłacenia czynności upominawczych (np. wizyta konsultanta, kontakt telefoniczny i listowny, upomnienia w formie SMS), czynności windykacyjnych (komornik, negocjator, dochodzenie roszczeń) i opłat sądowych. Jeżeli zdajesz sobie sprawę, że będziesz miał problemy z uiszczeniem zbliżającej się raty, skontaktuj się sam z przedstawicielem firmy udzielając pożyczki i postaraj się wynegocjować korzystne warunki.

        W ustaleniu rzeczywistych kosztów chwilówki pomocne jest określenie wysokości RRSO. Chodzi o rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, czyli całkowity koszt pożyczki (koszty odsetkowe + koszty pozaodsetkowe) w stosunku rocznym, wyrażony w formie wartości procentowej całkowitej kwoty pożyczki. Dla 1000 zł, zgodnie z nowelizacją ustawy, maksymalne koszty odsetkowe wynoszą 550 zł, a koszty pozaodsetkowe odpowiednio 100 zł w skali roku.

        Posługiwanie się RRSO bardzo przydaje się przy porównywaniu ofert różnych firm. W tym wskaźniku są bowiem zawarte różne dodatkowe koszty poza wysokością oprocentowania. W prosty sposób można sprawdzić, ile trzeba będzie oddać w konkretnych firmach.